Học Typescript + React cơ bản với Pokemon API (2022)

Học Typescript + React cơ bản với Pokemon API (2022)

?Xin chào, mình là Duy (Daniel), trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn về sử dụng Typescript + React cơ bản nhe

✨ Sản phẩm trong video
https://pokemonts.netlify.app

? Github repo:
https://github.com/anhduy1202/Youtube/tree/pokemon-ts

Mốc thời gian:
0:00 – Giới thiệu
0:13 – Typescript là gì?
0:26 – Typescript chỉ xài được với React?
0:53 – Cần chuẩn bị gì cho vifdeo này?
1:06 – Tại sao lại sử dụng Typescript?
1:30 – Giới thiệu project
2:16 – Setup Typescript + React
4:04 – Typescript cơ bản
4:21 – Type cơ bản trong TS (string,number,array,…)
9:19 – Type aliases, Interface trong TS
11:00 – Type aliases vs Interface
12:00 – Type của funciton
14:22 – Extend type
19:00 – Bắt đầu Typescript + React
21:23 – PokeAPI documentation
31:00 – Type cho props trong React
42:30 – Chức năng Loadmore
50:00 – Hiện Pokemon Detail khi nhấp vào
53:00 – Type của useState
56:00 – Sử dụng Extending Type trong React
1:11:50 – Outro

? Libs/Packages mình tải trong video:
– npx create-react-app pokemon-tut –template typescript (Typescript + React)
– npm install axios (Tải axios)

? PokeAPI:
https://pokeapi.co

? Liên hệ với mình tại:
Website: https://danieltruongg.com
Instagram: https://www.instagram.com/danieltruon
Github: https://github.com/anhduy1202